0
jaskra-choroba-top

Jaskra – Co to jest? Objawy, Czynniki ryzyka, Diagnostyka, Leczenie

Jaskra to grupa chorób oczu, które mogą doprowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Często rozwija się bezobjawowo. Wykrywana jest przez przypadek, w rutynowych badaniach okulistycznych. Może spowodować całkowitą utratę wzroku.

Jaskra – Co to jest?

Wspólną cechą tej grupy chorób jest postępujący zanik nerwu wzrokowego, który może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku – tzw. neuropatii. Jaskra może również doprowadzić do całkowitej utraty wzroku. Nerw wzrokowy łączy oko z mózgiem. Zanik nerwu wzrokowego skutkuje zawężeniem pola widzenia. Ubytki w polu widzenia rozszerzają się w miarę jak choroba postępuje. Zanik nerwu wzrokowego we wszystkich typach choroby powoduje zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Wyróżnia się jaskrę pierwotną albo wtórną otwartego kąta i jaskrę pierwotnie lub wtórnie zamkniętego kąta. Jaskra może być wrodzona, dziecięca, młodzieńcza, jaskra ludzi dorosłych i jaskra wtórna. Każdy typ choroby – niezależnie od rodzaju – rozpoczyna się pojawieniem się ubytków w polu widzenia.  Następnie może skończyć się całkowitą utratą wzroku.

Schorzenie z otwartym kątem to najczęściej występująca odmiana jaskry. Może mieć charakter rodzinny lub dziedziczny. Rozwija się bezobjawowo. Jedynym symptomem są mroczki występujące w polu widzenia. Jaskra z zamkniętym kątem objawia się nawracającymi bólami głowy i oka oraz pojawienie się tęczowych kół wokół źródeł światła.

Jaskra – Jak się objawia?

Objawy jaskry otwartego kąta są trudne do uchwycenia i jednoznacznej identyfikacji. Ciśnienie śródgałkowe narasta latami. Nie daje objawów w postaci bólu oka, ani też nagłego zamglenia widzenia. Daje się rozpoznać dopiero w fazie znacznego uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Objawy jaskry zamkniętego kąta to silny ból oka, okolic czołowo-skroniowych z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. Częstym objawem jest również zamglenie obrazu, spadek ostrości wzroku.

Jaskra – Czynniki ryzyka

Na rozwój schorzenia wpływ ma szerokie spektrum, tzw. czynników ryzyka. Do głównych czynników ryzyka zalicza się:

  • Wiek powyżej 40 roku życia,

  • Jaskra w rodzinie,

  • Choroby kardiologiczne,

  • Migrena, bóle głowy,

  • Zaburzenia krążenia obwodowego,

  • Znaczny stopień wady wzroku,

  • Nadmiar glutaminianiu sodu w diecie,

  • Nadciśnienie tętnicze,

  • Retinopatia cukrzycowa.

Jaskra – Diagnozowanie

Najczęstszym badaniem diagnostycznym jest pomiar ciśnienia śródgałkowego, ocenę tarczy nerwu wzrokowego. Innym powszechnym badaniem diagnostycznym jest wykonanie badania pola widzenia oraz gonioskopię. Co raz częściej stosowana jest optyczna tomografia koherencyjna. Specjaliści wykonują również badanie dna oka oraz badanie obrazowe, które ocenia stan nerwu wzrokowego.

Jednym z podstawowych badań w diagnostyce jest badanie pola widzenia. Badanie kąta przesączenia pozwala na obserwację naturalnej drogi odpływu cieczy wodnistej. Badanie przedniego odcinka oka jest możliwe za sprawą wykonania tomografii optycznej.

Jaskra – Leczenie

Leczenie polega na obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zaleca się stosowanie leków odprowadzających ciecz wodnistą z gałki ocznej. Stosuje się leczenie w postaci podawania kropli do oczu. Zdarza się również, że podawane są leki doustne. Jaskrę można leczyć również operacyjnie.

Aby w porę wykryć objawy jaskry należy regularnie badać się okulistycznie. Systematyczne badanie pozwala na wykrycie jaskry na wczesnym etapie. Jednym z głównych sposobów leczenia jaskry jest zastosowanie środków farmakologicznych. Stosuje się krople, które obniżają ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Krople zwiększają odpływ cieczy wodnistej. W leczeniu jaskry stosowana jest również terapia laserem i zabiegi chirurgiczne.

Irydotomia i trabekuloplastyka to dwie najpopularniejsze metody laserowego leczenia jaskry. Wskazaniem do zastosowania laseroterapii jest zła tolerancja kropli. Zabiegi laserowe wykonuje się w znieczuleniu miejscowym kroplowym.

Zostaw odpowiedź

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>