0

Nowotwory serca – Rodzaje, Objawy, Diagnostyka, Leczenie

Nowotwory serca stanowią niewielki odsetek wykrywanych nowotworów. Rozwijają się w wyniku przerzutów nowotworowych z innych narządów. Przerzuty nowotworowe do serca są 100 razy częstsze.

Nowotwory serca – Rodzaje

Nowotwory serca występują rzadko. Mogą mieć formę pierwotną – rozwijać się samoistnie. Jednak najczęściej rozwijają się w wyniku przerzutów nowotworowych z innych, nawet odległych narządów. Można je podzielić na łagodne i złośliwe. Prawie 3/4 nowotworów serca to guzy łagodne.

Najczęściej źródłem przerzutów nowotworowych do serca jest nowotworu płuc, piersi u kobiet i okrężnicy, jak również czerniaki i chłoniaki.

Do nowotworów łagodnych serca zalicza się:

 • Śluzak – najczęściej występujący nowotwór serca występujący u dorosłych. Jest zlokalizowany głównie w przedsionkach. Objawia się typowymi zaburzeniami hemodynamicznymi serca,

 • Włókniaki – występują u dzieci i młodych dorosłych, wywodzi się z tkanki łącznej,

 • Tłuszczak – rozwija się w okolicy przedsionków i komór. Jest zbudowany z dorosłych komórek tłuszczowych,

 • Naczyniak – może rozwijać się na powierzchni serca. Często atakują również układ przewodzący serca.

 • Mięśniak prążkowanokomórkowy – rzadko atakuje dorosłych częściej rozwija się u dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Często zmniejszają się samoistnie.

Do nowotworów złośliwych serca zalicza się:

 • Mięsak proążkowanokomórkowy – występuje głównie u dzieci,

 • Chłoniak,

 • Mięsak naczyniakowaty – zlokalizowany w prawym przedsionku serca. Objawia się bólami w klatce piersiowej, kaszel, płytki.

Zazwyczaj nowotwory serca rozwijają się w wyniku zmian przerzutowych. Najczęściej są wynikiem przerzutów raka płuc, piersi, układu krwionośnego, przełyku, jak i wątroby, żołądka, trzustki, nerki, skóry. Niemniej jednak wszystkie nowotwory mogą dawać przerzuty do serca. Najczęściej są zlokalizowane w worku osierdziowym i warstwie nasierdziowej. Nowotwór złośliwy serca może rozwijać się w dowolnej jego części.

Nowotwory serca – Objawy

Objawy są uzależnione od stopnia rozwoju guza i jego rodzaju. Rozwija się w sercu, w jego tkankach. Oto najbardziej powszechne objawy nowotworów serca:

 • Omdlenia,

 • Osłabienie organizmu,

 • Opuchlizna kończyn,

 • Bóle w klatce piersiowej,

 • Duszności,

 • Kołatanie serca,

 • Płytki oddech i kaszel,

 • Ciągłe zmęczenie,

 • Zmiany skórne,

Nowotwór serca może powodować liczne powikłania. Częstym powikłaniem jest udar mózgu, jak również niewydolność serca. Dużo zależy od umiejscowienia guza w sercu. Jeżeli guz jest zlokalizowany w układzie przewodzenia impulsów elektrycznych może doprowadzić do zaburzenia rytmu serca. Może również dojść do kompletnego zablokowania przedsionkowo-komorowego, komorowego częstoskurczu lub przedsionkowo-komorowego. Często dochodzi również do tachykardii lub bardykardii oraz nagłej śmierci na skutek migotania komór.

Równie groźny dla funkcjonowania całego układu jest śluzak.  W wyniku umiejscowienia guza dochodzi do zwężenia zastawki mitralnej oraz powstania zatoru obwodowego. Tego rodzaju zwężenie może doprowadzić do znacznej niewydolności serca. Niewydolność objawia się najczęściej omdleniami. Chory jest narażony również na zatory płucne. Często śluzakowi towarzyszy wysoka gorączka, wysoki wskaźnik OB we krwi i zwiększone stężenie białek w surowicy krwi.

Nowotwory serca – Diagnostyka

Podstawą diagnostyki guzów serca jest wykonanie badania obrazowego jakim jest echokariografia,tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Echo serca umożliwia zlokalizowanie nowotworu, ustalenie jego wielkości, zasięgu. Tomografia komputerowa pozwala na oznaczenie poziomu zwapnienia serca. Poprzez badanie obrazowe możliwe jest zidentyfikowanie granic guza oraz jego patologiczne unaczynienie.

Nowotwory serca – Leczenie

Nowotwory serca są zazwyczaj leczone operacyjnie. Większość guzów jest usuwanych w całości. Wykonuje się również wszczepienie symulatora lub protezy. Stosuje się również leczenie przeciwzakrzepowe.

Operacje są możliwe jedynie, wówczas gdy nie doszło do przerzutów. Obecność przerzutów pozwala jedynie na zastosowanie leczenia objawowego i paliatywnego, czyli takiego, które łagodzi objawy i czyni życie chorego znośnym. W tym celu stosowana jest radioterapia oraz chemioterapia, jak również fizykoterapia oraz poradnictwo dietetyczne.

Zostaw odpowiedź

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>